Calea ferată Arad – Podgoria SA

Calea ferată Arad - Podgoria SA

După cum indică izvoarele vremii, inițiative privind construirea unei linii de cale ferată care să lege Aradul de zona de deal a județului au existat încă înainte de 1900.

Astfel, știm că în ziua de 18 august 1896 a fost înființată Societatea pe Acțiuni Transporturi Feroviare Arad – Podgoria (SATFAP), societate care a avut trei acționari: Locs Rezső, Sármezey Ákos și Péterffi Antoniu. Aceștia au adunat capitalul social necesar pentru constituirea societății de la proprietarii viilor din Podgorie.

În anii care au urmat, au fost alcătuite mai multe comisii care în 1898 au elaborat planurile pentru construirea liniei între Arad și Ghioroc iar în 1902 au făcut publice proiectele care vizau prelungirea acesteia spre Pâncota și Radna. Din cauza lipsei capitalului necesar, aceste planuri au rămas însă neînfăptuite mai mulți ani la rând.

Abia în 1905 un consorțiu de oameni de afaceri din Arad și Budapesta reușesc să obțină de la Ministreul Comerțului din Ungaria concesionarea drepturilor de construcție și exploatare a unei linii cu ecartament de un metru care urma să lege orașul Arad de Podgoria Aradului. Evenimentul consemnat pe 24 septembrie 1905 a fost urmat câteva zile mai târziu, pe 4 octombrie 1905 de adunarea de constituire a biroului operativ care a activat ca Societatea pe Acțiuni a Căilor Ferate Motrice de Interes Local Arad – Podgoria.

În fruntea Societății regăsim un nume cunoscut, Antal Péterffy, sau Antoniu Peterffi, dacă e să îi spunem numele în românește, om de afaceri din Arad care după cum am văzut, a fost implicat și în Societatea înființată în 1896. Acesta era secondat de un anume Dr. Simon Steiner care este amintit ca reprezentant al oamenilor de afaceri din Budapesta implicați în proiect. Primul președinte al Societății pe acțiuni a liniei locale Arad – Podgoria a fost Locs Rezső, un alt participant la inițiativa de dinainte de cumpăna secolelor.

Toate localitățile de pe traseul liniei trenului electric au cumpărat fiecare după posibilități acțiuni în Societatea pe Acțiuni a liniei Arad – Podgoria. Cea mai mare sumă a venit din partea Aradului – care a cumpărat acțiuni de 50 de mii de coroane iar cea mai mică de la Covăsânț care a contribuit cu 1200 de coroane.

Ministerul Ungar al Comerțului a investit în proiect 351 de mii de coroane, aproape la fel de mult ca toți acționarii persoane fizice la un loc. În total, datorită unor fonduri publice suplimentare puse la dispoziție, proiectul pornit cu un capital de 3 milioane de coroane.

Prin concesiunea cu nr 63611/24 09 1905 acordată de Ministerul Comerțului din Ungaria, Căile Ferate Motrice de Interes Local Arad – Podgoria S.A. au primit dreptul de a înființa linia și de a o exploata timp de 90 de ani. Cinci ani mai târziu, prin Anexa nr 1/16 01 1911 la contractul de concesiune, societatea a primit dreptul de a electrifica linia.